Προϊόντα

Μεταχειρισμένα / Ανακατασκευασμένα

Μπορούμε να σάς προμηθεύσουμε τα παρακάτω μεταχειρισμένα μηχανήματα:

Αγγειογραφικά Συγκροτήματα (Πλήρη Αιμοδυναμικά Εργαστήρια) (SIEMENS)

Ακτινογραφικά - Ακτινοσκοπικά Συγκροτήματα (SIEMENS - PHILIPS)

Αξονικοί Τομογράφοι (SIEMENS - G.E.)

Μαστογράφοι (SIEMENS - G.E.)

Φορητά / Τροχήλατα Ακτινογραφικά (SIEMENS - PHILIPS - G.E.)

Ακτινοσκοπικά C-Arm (SIEMENS)

Πανοραμικά Οδόντων (SIEMENS - PLANMECA - SIRONA)

Οστεοπυκνόμετρα DEXA (NORLAND)

Ανταλλακτικά

Μπορούμε να σάς προμηθεύσουμε ανταλλακτικά για τα παρακάτω μηχανήματα (ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα και τιμές):

A. Ακτινολογικά

Ακτινολογικές γεννήτριες SIEMENS:

POLYDOROS OPEN

POLYDOROS IS / IS-A

POLYDOROS IT/IT-S

POLYDOROS SX 65/80

POLYDOROS LX 30/50/80

POLYDOROS SX 50/80

POLYDOROS 50 / 80 / 100 /100A / 50S / 80S

TRIDOROS / GIGANTOS 512 / 712 / 1012 MP

Ακτινολογικά & Αγγειογραφικά SIEMENS:

AXIOM ARTIS ZEE FLOOR/CEILING

AXIOM ARTIS (d)FA/(d)FC/(d)TA/(d)TC

ANGIOSTAR PLUS / TOP

COROSKOP C / L / HS / PLUS / TOP

BICOR – / TOP

SIREGRAPH D2 / D2M / D3 / D340 / TOP

SIREGRAPH B / B-150 / C

SIREGRAPH 2

SIREGRAPH – / A / E

SIRESKOP 3 / 4 / 5

PANTOSKOP 3 / 4 / 5

MULTIX – / H / CP / UH / UP / PRO / TOP

VERTIX – / U / E / 2 / 2E / PRO / TOP

Απεικονιστικά εξαρτήματα SIEMENS:

SIRECON 23 / 27 / 33 / 40

VIDEOMED II / III / N / H / H-R / COMPACT / DI / DH

VIDEOMED N / H/ C/ S / SX / DHC

MONITORS SIEMENS (FLAT – CRT)

SIMOMED N / H / HM / HC

FLUOROSPOT H / Compact

HICOR TOP

POLYTRON TOP

Ακτινολογικές λυχνίες SIEMENS:

RG 125

Bi-ANGULIX

OPTILIX

OPTITOP

MEGALIX

MEGALIX CAT

Ακτινολογικές λυχνίες PHILIPS:

ROTALIX

SUPER-ROTALIX

B. Αξονικοί τομογράφοι & Σταθμοί εργασίας PACS

Αξονικοί τομογράφοι SIEMENS:

SOMATOM DEFINITION / -FLASH

SOMATOM EMOTION / SPIRIT

SOMATOM SENSATION

SOMATOM PLUS 4 EXPERT / POWER

SOMATOM ARC / ART / AR.HP / AR.SP / STAR

SOMATOM HiQ / PLUS / PLUS-S

Σταθμοί εργασίας PACS SIEMENS:

MMWP

LEONARDO / -X

MAGICVIEW 1000

PROMINENCE

Γ. Μαστογράφοι

Μαστογράφοι SIEMENS:

MAMMOMAT INSPIRATION

MAMMOMAT NOVATION

MAMMOMAT 300 / 1000 / 3000 / 3000 NOVA

MAMMOMAT 2 / 2S / 3 / C / C2 / C3

MAMMOMAT – / B

Μαστογράφοι C.G.R. / G.E.:

SENOGRAPH 500T / 600T / 600T SENIX HF

SENOGRAPH 700T / 800T

Δ. Οστεοπυκνόμετρα

Οστεοπυκνόμετρα NORLAND:

XR800 / XR600

EXCEL / APOLLO

ECLIPSE / XR-36

XR-26 / XR26 MARK II

E. Οδοντιατρικά

Πανοραμικά SIEMENS / SIRONA:

ORTHOPHOS 3 /5 / CD / CEPH / DS

ORTHOPANTOMOGRAPH 3 / 5 / 10 / 10E