Υπηρεσίες

Ολοκληρωμένα Έργα

Η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει ολοκληρωμένα κατασκευαστικά έργα, που περιλαμβάνουν όλα τα στάδια που απαιτούνται για την δημιουργία ένος διαγνωστικού τμήματος απεικονίσεων.

Μπορούμε να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας σαν υπεργολάβοι ή ανεξάρτητα, σε έργα οποιουδήποτε μεγέθους.

Σχεδιασμός - Εγκατάσταση - Εκπαίδευση Προσωπικού

Η ομάδα σχεδιασμού της εταιρείας μας μπορεί να σχεδιάσει, να ελέγξει την καταλληλότητα και να προετοιμάσει έναν χώρο εγκατάστασης, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των διαγνωστικών μηχανημάτων.

Μπορούμε, επίσης, να προσφέρουμε εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρείες κατασκευών που αναλαμβάνουν έργα στον χώρο της υγείας.

Όταν ο χώρος ετοιμαστεί για την εγκατάσταση, μετά από μια επαγγελματική μεταφορά του εξοπλισμού από τους πεπειραμένους μεταφορείς συνεργάτες μας, οι τεχνικοί μας πραγματοποιούν την εγκατάσταση των μηχανημάτων και παραδίδουν τελικά τα μηχανήματα έτοιμα για την εκπαίδευση του προσωπικού που θα τα χειρίζεται.

Τεχνική Υποστήριξη On-Call

Η παροχή τεχνικής υποστήριξης παρέχεται σε βάση on-call (κατά περίπτωση), για κάθε είδος τεχνικής επέμβασης στον εξοπλισμό.

Η ύπαρξη ενός μεγάλου στοκ ανταλλακτικών στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, παρέχει την δυνατότητα γρήγορης επίλυσης και αποκατάστασης των προβλημάτων, και έτσι αυξημένη απόδοση του τεχνικού προσωπικού και ελαχιστοποίηση του χρόνου μη-λειτουργίας (down-time) των μηχανημάτων.

Συμβόλαια Υποστήριξης Εξοπλισμού

Η τεχνική υποστήριξη μπορεί να γίνεται και σε βάση σύμβασης συντήρησης ορισμένου χρόνου. Αυτή καλύπτει όλο το κόστος της εργασίας για την προληπτική και επανορθωτική συντήρηση του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων (ή όχι) των απαιτούμενων ανταλλακτικών.

Μια σύμβαση συντήρησης μπορεί να εγγυηθεί τον χρόνο απόκρισης των μηχανικών σε περίπτωση βλάβης, παρέχοντας τον ελάχιστο δυνατό χρόνο μη-λειτουργίας (down-time) των μηχανημάτων σας.